ไมค์ ขอสิทธิ์เลี้ยงลูกอีกครั้ง

หากพูดชื่อ “ไมค์ พิรัชต์” หลายคนต่างรู้ดีว่า เขาคือดาราชาย ที่มีโอกาสโกอินเตอร์ไกล

ถึงจีน ทั้งยังมีฐานแฟนคลับมากในหลายประเทศ เรียกว่าสำเร็จในสายวงการบันเทิงมาก

กระทั่งมีข่ าวกับอดีตคนรัก ซาร่า ทั้งสองมีบุตรร่วมกัน โดยไม่ตั้งใจ แต่ถึงกระนั้น ไมค์

ก็ให้ค่ าเลี้ยงดูมาตลอด ทุกวันนี้ “แม็กซ์เวลล์” แปดขวบแล้ว โตพอที่จะรู้เรื่องความ

สัมพั นธ์ระหว่างพ่อกับแม่ กระทั่งเมื่อสองปีก่อน เจ้าตัวยื่นหนังสือถึงฝ่ายหญิงขอเซ็น

รับบุตร ซึ่งเขาบอกมาตลอดว่า อยากทำหน้าที่พ่อ มีส่วนในการเลี้ยงแม็กซ์ ไม่เพียงแค่

ส่งทุนให้เฉยๆ ในแต่ละปีอยู่ที่ราวๆเจ็ดหลัก ก่อนหน้านี้ทั้งสองเหมือนจะสามารถพูดคุย

ได้ตามปกติ กระทั่งซาร่ามีน้องเอมิลี่ เพิ่มเข้ามา อีกทั้งเธอย้ายไปอยู่ภูเก็ต ทำให้เขา

มั่นใจว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เป็นห่วงบุตรตัวเอง ไม่อยากให้อยู่กับพ่อใหม่ ภายหลัง

ได้ลงข้อความ ขอถอ นสิทธิ์ ดูแลร่วมแล้ว จะเก็บทุนไว้ให้แม็กเองทุกเดือน และมอบ

ตอนที่สามารถจัดการเองได้ เพราะอยากให้ไปถึงน้องเพียงคนเดียว ซึ่งก็มีชาวโซเชี ยล

แสดงความเห็นว่า ทำไมเธอไม่ให้ครอบครัวฝ่ายชายเลี้ยงแทน คงจะดีกว่านี้ รวมถึง

เห็นใจที่ได้พ่อคนใหม่มีค ดีอีก ทางไมค์เองอยากให้จบ เพราะเมื่อน้องโตขึ้น มาเห็น

ข่าวคงรู้สึกไม่ดีแน่ ทั้งยังฝากข้อความถึงน้องว่า พ่อคนนี้ไม่ปล่อยมือ แค่เราอาจไม่

ค่อยเจอหน้า แต่แดดดี้ยังยืนยันคำเดิม ที่ตรงนี้มีบุตรเสมอและตลอดไป ยังไงก็ขอให้กำลังใจทุกฝ่ายเลยนะคะ

 

สินเ ชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นบริการสินเชื่ อส่วนบุคคลที่เปิ ดโอกาศให้ผู้ที่กำลังต้องการเงิ นเพื่อเป็นวงเงิ นสำรองใช้จ่าย

หรือ เพื่อใช้การหมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆได้ตามต้องการ สมั ครครั้งเดียวมีวงเงิ นเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

สินเชื่ อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาค ารกรุงเทพ เป็นสินเชื่ อที่สามารถสมั ครได้ง่าย ไม่ยุ่งย าก

ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้ าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ใครที่กำลังสนใจ ต้องการสินเชื่ อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเ งิน ใช้เพื่อเป็นเงิ นหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่างๆ

หรือ เป็นเงิ นสำรองไว้ยามในจำเป็น สินเชื่ อบัวหล วงอุ่นใจ ถือว่เป็นสินเชื่ อที่ตอบโจทย์มาก

หากสนใจสมั ครเช็ครายละเอียดด้าน างได้เลย

ร ายละเอียดสินเชื่อ

วงเงิ นสินเ อ

-วงเ งินสูงสุด 3 เท่าของร ายได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้ านบ าท

จุดเด่นสินเชื่ อ

-อนุมัติไว เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นร ายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมั ครครั้งเดียวมีวงเ งินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติสมั ครสินเชื่ อ

-บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาค ารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีร ายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสา รสมั คร

-บัตรประจำตัวประชาช นและสำเนาทะเบียนบ้ าน

-สลิปเงิ นเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาค ารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่ อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่ อบัวหล วงอุ่นใจ