แก้ว ควงอดีตสามีไปเที่ยวต่างประเทศ

ถึงสถานะจะเปลี่ยน แต่มิตรภาพระหว่าง”แก้ว อภิรดี” และสามี “อ๊อด โอภาส” ศิลปินชื่อดัง

ไม่เคยจางไปไหน ถ้าใครตามจะรู้เลยว่า พวกเขาจบความสัมพั นธ์เกือบยี่สิบปี แต่

ยังทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องแบงค์ บูม และเบลล์ ซึ่งสาวแก้ว เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า

ดูแลเขามาตั้งแต่อีกฝ่ายไม่สบ าย มีภูมิที่ไม่ดี ถึงขนาดช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เต็มที่

มีโอกาสเจอกันบ่อย ไปมาหาสู่ตลอด ฉะนั้นคำว่าอดีตคนรัก ยิ่งกว่าเพื่อนซ่ะอีก เพราะ

อย่างน้อย อ๊อดก็เคยเป็นคนที่รู้ใจเรามาก่อน กลายเป็นคนสำคัญส่วนหนึ่งคร อบครัว

ทุกวันนี้ เธอจดทะเบียนกับสามีใหม่ แม้เธอจะยังคงไปเจอพ่อของบุตรบ่อยๆ แต่ยืนยันว่า

เสธ.ต๊อด เข้าใจตรงนี้ ล่าสุด ทำเอาแฟนๆประทับใจ เพราะพากันไปเที่ยวไกลถึง

เวียดนาม ถือเป็นการเที่ยวพร้อมหน้าอีกครั้งในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ เจ้าตัวโ พสต์

โมเมนต์ให้ได้ชมต่อเนื่อง ในระหว่างกำลังสนุกสนาน โดยมีน้องๆคอยพากันดูแลไม่ห่าง

การที่คุณอ๊อด เดินได้ไม่คล่องเหมือนเดิม ทำให้จำเป็นต้องมีรถเข็นเพื่อความสะดวก

ยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่อง ที่อบอุ่น อีกทั้งคือต้นแบบดีๆให้กับคนยุคใหม่ ถึงแม้

จะแย กทาง แต่ยังคงความเป็นเพื่อน ไม่คิดลืมกันไป อย่างก่อนหน้านี้ ทั้งห้าคนได้

พากันไปร่วมปาร์ตี้ครบรอบ จัดเล็กๆ เรียบง่าย แต่รับรู้ได้ถึงความสุขที่หาได้ใกล้ๆ

ที่พึ่งของเขามีแค่เรา รวมถึงน้องอีกสามคน ที่ยังรักใส่ใจและห่วงใย น่านับถือความใจกว้างของเธอจริงๆ

 

สินเ ชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นบริการสินเชื่ อส่วนบุคคลที่เปิ ดโอกาศให้ผู้ที่กำลังต้องการเงิ นเพื่อเป็นวงเงิ นสำรองใช้จ่าย

หรือ เพื่อใช้การหมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆได้ตามต้องการ สมั ครครั้งเดียวมีวงเงิ นเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

สินเชื่ อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาค ารกรุงเทพ เป็นสินเชื่ อที่สามารถสมั ครได้ง่าย ไม่ยุ่งย าก

ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้ าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ใครที่กำลังสนใจ ต้องการสินเชื่ อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเ งิน ใช้เพื่อเป็นเงิ นหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่างๆ

หรือ เป็นเงิ นสำรองไว้ยามในจำเป็น สินเชื่ อบัวหล วงอุ่นใจ ถือว่เป็นสินเชื่ อที่ตอบโจทย์มาก

หากสนใจสมั ครเช็ครายละเอียดด้าน างได้เลย

ร ายละเอียดสินเชื่อ

วงเงิ นสินเ อ

-วงเ งินสูงสุด 3 เท่าของร ายได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้ านบ าท

จุดเด่นสินเชื่ อ

-อนุมัติไว เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นร ายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมั ครครั้งเดียวมีวงเ งินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติสมั ครสินเชื่ อ

-บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาค ารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีร ายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสา รสมั คร

-บัตรประจำตัวประชาช นและสำเนาทะเบียนบ้ าน

-สลิปเงิ นเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาค ารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่ อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่ อบัวหล วงอุ่นใจ