วุ้นเส้น ยอมรับยังคุยกับอดีตสามีอยู่

อดีตคู่รัก ที่ต้องบอกเลยว่า ในตอนยังเป็นสามีภรรยา ความหวานนั้นสวีทสุดๆ ทุกคนต่าง

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสม หากมีบุตรจะต้องออกมาน่ารักแน่นอน แต่หลังวิวาห์

อยู่กินห้าปี กลับมีข่าวออกมา ทั้งสองแย กทาง ไปเซ็นใบโดยไม่บอกใคร “ชาคริต” และ “วุ้นเส้น”

อย่างไรก็ตาม แม้ความสัมพั นธ์จะจบไป แต่พวกเขายังสามารถพูดคุย เป็นเพื่อนและมี

มิตรภาพดีๆให้ ก่อนหน้านี้ แม่ของฝ่ายชายจากไป เธอยังเดินทางไปให้กำลังใจ พร้อม

สวมกอดด้วย ความอบอุ่น อีกทั้งมีสาว”แอน ภัททิรา” ยืนอยู่ข้างๆ และต่างยิ้มให้กัน ถือเป็น

อีกหนึ่งเรื่องราวน่าประทับใจ นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเคยเปิดใจเล่าว่า แฮปปี้ดี ทำหน้าที่

ของตัวเองต่อไป เคยคุยข้อความกับอดีตสามี ทักทายตามประสา ทุกอย่างยังคงดำเนินไป

ทางฝั่งชาคริต ก็ไม่เคยลบรูปวุ้นเส้นจากโซเชี ยลส่วนตัวใดๆเลย ซึ่งตลอดเวลา เจ้าตัว

คอยแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นใหม่ของฝ่ายชายเสมอ ทั้งการมีบุตรชายน้องโพธิ์ หรือ

ได้แต่งกับภรรยาที่ถูกใจ วุ้นอยากให้เกี ยรติผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วย ไม่กล้าคุยบ่อย เดี๋ยวจะ

ดูไม่ดีนัก เช่นถ้ามีความจำเป็นนิดหน่อย รู้ว่าเขามีความสุขดีแล้ว ล่าสุดสถานะระหว่าง

“ไ ฮโซนิกม์” ดีกรีนักเรียนนอก จำได้ช่วงแรกปิดไว้ ไม่จริงจังขนาดนี้ เฉยๆกับเรื่องแต่ง

อยู่ไปเรื่อยๆ ถ้าถึงเวลาไม่เวิร์ก ก็ต้องมานั่งคิดอีก ฉะนั้นปล่อยไปดีกว่า ตลอดสามปีไว้ใจ

เพราะเขายอมเรา เหมือนเป็นการระบายไม่ชอบโน่นนี้ ค่อยๆปรับตัวไป ยังไงขอให้มีข่ าวดีในเร็ววันนะคะสาววุ้น

 

สินเ ชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นบริการสินเชื่ อส่วนบุคคลที่เปิ ดโอกาศให้ผู้ที่กำลังต้องการเงิ นเพื่อเป็นวงเงิ นสำรองใช้จ่าย

หรือ เพื่อใช้การหมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆได้ตามต้องการ สมั ครครั้งเดียวมีวงเงิ นเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

สินเชื่ อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาค ารกรุงเทพ เป็นสินเชื่ อที่สามารถสมั ครได้ง่าย ไม่ยุ่งย าก

ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้ าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ใครที่กำลังสนใจ ต้องการสินเชื่ อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเ งิน ใช้เพื่อเป็นเงิ นหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่างๆ

หรือ เป็นเงิ นสำรองไว้ยามในจำเป็น สินเชื่ อบัวหล วงอุ่นใจ ถือว่เป็นสินเชื่ อที่ตอบโจทย์มาก

หากสนใจสมั ครเช็ครายละเอียดด้าน างได้เลย

ร ายละเอียดสินเชื่อ

วงเงิ นสินเ อ

-วงเ งินสูงสุด 3 เท่าของร ายได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้ านบ าท

จุดเด่นสินเชื่ อ

-อนุมัติไว เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นร ายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมั ครครั้งเดียวมีวงเ งินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติสมั ครสินเชื่ อ

-บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาค ารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีร ายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสา รสมั คร

-บัตรประจำตัวประชาช นและสำเนาทะเบียนบ้ าน

-สลิปเงิ นเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาค ารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่ อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่ อบัวหล วงอุ่นใจ