ผู้หญิงทุกวัย ถึงคู่ชีวิตจะดีแค่ไหน เเต่อย่าฝากชีวิตไว้ที่ผัว

“ผู้หญิงทุกวัย” คู่ชีวิตจะดีแค่ไหน ก็ห้ามฝากชีวิตไว้ทีผัวหากมีคู่ชีวิตหนึ่งหากฝ่ายชายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสนก่อนที่จะแต่งงาน

ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ไปดาวน์บ้านผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้าน

และซื้อเครื่องใช้ต่างๆหลังแต่งงาน ผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้านสามพันห ย ว นทุกเดือน เงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันห ย ว น ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละสามพันห ย ว น

ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน สามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์จากนั้นคลอดลูกออกมา ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันห ย ว น ย ามนี้เ ด็ กต้องการคนดูแล

หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละสองพันห ย ว น ชายและหญิงทั้งสองปรึกษาหารือกันตกลงตัดสินใจให้ผู้หญิงลาออกจากงานเพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

สิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่งผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูกสามีบ้านทุกๆวัน ราศีหม่นหมองย ามนี้ ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สามา รถพาเข้าสังคมอีกแล้ว

 

มีสิ่งยั่ ว ย ว นภายนอกก็ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อย หลังจากภรรย ารู้เรื่องเข้าท ะ เลาะ วิ ว าทสุดท้ายเศร้าเสี ยใจ ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่ า

ตามคำอธิบาย ในตัวบทกฎหมายว่าด้วย การสมรส บ้านผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ผู้หญิงไม่ยอมบอกว่า พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่างวด ทนายถามว่า.. “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่”

ผู้หญิงตอบว่า “ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง” ผู้หญิงบอกอีกว่า “ลูกฉันเป็นคนคลอดเองฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องตกเป็นของฉัน”

ทนายพูดว่า.. “ลูกจะตกเป็นของใคร เราจะดูว่าใครมีความสามา รถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เ ด็ กมากที่สุดเธอไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของเ ด็ กทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชาย”

ย า มนี้ผู้หญิงไม่มีบ้านไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้วโลกของเธอล่มส ลายไปแล้ว ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขาผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะนำเอ าความสุขของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่

บนโลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิต แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่างหายไปจากเธอ ในความมืด ใช่แล้วแรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป

นั่นก็คือ คน ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป ได้ทุกเมื่อทุกเวลา ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉบับตัวตน

ที่แท้จริงของตนเอง จึงสามา รถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่ เพราะทุกๆคนล้วนชื่นชอบชื่นชมสิ่งสวยๆงามๆ ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว

ไม่พัฒนาตนเองเกียจคร้านซังยังกะต า ย อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อ มโ ท ร มแล้ว ได้ทุกวัน ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่ง รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า สำเร็จหรือล้มเหลวค่ะ